*** PROTOCOL

Consulteu el PROTOCOL del Kmpus!

 

*** PROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ 3-5 ANYS

PROGRAMACIÓ 6-9 ANYS

PROGRAMACIÓ 10-14 ANYS

 

* * * INSCRIPCIONS

Descarrega’t el full d’inscripcions

Descarrega’t el full d’autoritzacions

  • 2 fotografies de carnet
  • Còpia de la targeta sanitària
  • Còpia del carnet de vacunació actualitzada
  • Còpia del DNI del/la nen/a o pare/mare/tutor/a

 

* * * COVID-19

Descarrega’t el llistat de comprovació de símptomes

Descarrega’t la declaració responsable