Descarrega’t el FULL D’INSCRIPCIONS

Si tens entre 3 i 14 anys aquest és el teu Kmpus!

Dates

El Kmpus es farà cada setmana des del 25 de juny fins el 2 d’agost i del 2 al 6 de setembre.
Podeu contractar el kmpus per setmanes.

Horaris i tarifes

• Acollida matí: de 8h a 9h ………………………………………12.95€/setmana
• Kmpus: de 9h a 13.30h…………………………………………. 55,25€/setmana
• Kmpus + menjador: de 9h a 15.30h………………………… 99,75€/setmana
• Acollida migdia: de 13.30h a 14.30h……………………….. 12,95€/setmana
• Menjador: de 13.30h a 15.30h……………………………….  44,75€/setmana
• ASSEGURANÇA (obligatòria) ………………………………. 10€

Serveis adicionals opcionals

• Servei MENJADOR de 13.30h a 15.30h…………………. 9,41€/dia
• Servei d’acollida…………………………………………….. 3,95€/dia
• Dia puntual…………………………………………………. 15€/dia

Descomptes

• 5 % de descompte per abonats, fills d’abonats o cursetistes.
• 5 % de descompte per el segon germà o família nombrosa.
• 5 % de descompte per pagament íntegre de 3 setmanes.
• 10 % de descompte per pagament íntegre de 4 setmanes.
• 15% de descompte per pagament íntegre de 5 setmanes.
• 20% de descompte per pagament íntegre de 6 setmanes.
*Els descomptes no s’apliquen al servei de menjador ni dies puntuals.

Forma de pagament

• En efectiu a la recepció del centre.
• Per ingrés bancari previ a l’inscripció. En aquest cas cal indicar el nom del nen/a com a concepte de l’ingrés: NOM + KMPUS ESTIU 2019 i adjuntar el resguard al full d’inscripció quan s’entregui a recepció.
ENTITAT: BANC SABADELL ES71-0081-0582-0200-0111-5816

Normativa

• Només es retornarà un 100 % de l’import del Kmpus fins a una setmana abans de l’inici del mateix en aquells casos en què es presenti un informe mèdic i la direcció del centre doni el seu vistiplau. Es retornarà el 40 % de l’import una vegada començat el Kmpus en aquells casos que sigui justificat per alguna malaltia i/o problema greu.• Sistema d’entrada i sortida del Kmpus: El monitor de cadascun dels diferents grups serà el responsable de la benvinguda i del lliurament dels nens/es als respectius pares/mares i/o tutors legals o les persones autoritzades que aportin un document signat i previ avís al campus ( carnet identificatiu de recollida que es facilita a l’hora de fer la inscripció). El lliurament i la recollida dels nens/es es farà a la instal•lació de Sige Sport Castellar excepte en aquells casos en els quals es pacti amb els pares/mares o tutors legals un altre punt de la instal•lació.• Fitxa personal: Cada nen inscrit al Kmpus, disposarà d’una fitxa personal amb una fotografia on constaran totes les seves dades personals i anirà acompanyada d’una fitxa mèdica, còpia de la llibre de vacunacions i còpia de la targeta de la seguretat social.• Ràtio i edats:
– Programació per infants de 3 a 5 anys: 10 nens/as per monitor.
– Programació per infants de 6 a 9 anys : 12 nens/as per monitor.
– Programació per infants d’10 a 14 anys: 15 nens/as per monitor.
La ràtio és de 10-15 participants per un monitor depenent de les edats, excepte en els casos de suport individualitzat i/o suport per grup si la direcció ho creu necessari. Les activitats poden ser modificades si l’equip de direcció ho creu convenient o necessari.• Protocol d’actuació en cas d’emergència: Auxili i valoració del nen/a.; Avís a adreça/coordinació.; Si és necessari, trucada al 112.; En cas necessari s’avisarà als pares/mares.• Atenció als pares: Diàriament, 10 minuts abans de començar l’activitat i 10 minuts després d’acabar, el director, coordinador o qualsevol dels responsables del campus estaran disponibles per atendre a pares/mares.• És obligatori portar: Una gorra per portegir-se del sol, crema solar, repel·lent de moquits, banyador, roba i calçat còmode, esmorzar, aigua, tovallola i xancletes.• Per a qualsevol dubte o suggeriment també comptem amb una adreça electrònica: atclient.sige@gmail.com

Documentació necessària

Cal presentar, a la recepció del centre, el dia de la inscripció la següent documentació:
 Full d’inscripció omplert ( al principi d’aquesta pàgian trobaràs el link de descàrrega)
 Full d’informació mèdica omplert ( al principi d’aquesta pàgina trobaràs el link de descàrrega)
 Fotocòpia del D.N.I. (el del pare o mare pels menors que no en tinguin)
 Fotocòpia de la Targeta de la Seguretat Social
 Fotocòpia del full de vacunes
 Dues fotografies ( original o fotocòpia) mida carnet

Què cal portar?

Recomanem que portin roba còmoda per tal de realitzar les activitats proposades del Kmpus. A més a més és obligatori portar:
• Esmorzar
• Sabatilles còmodes
• Muda de recanvi
• Aigua
• Tovallola
• Xancletes
• Banyador i crema solar
• Gorra i repel·lent de mosquits

Objectius

Els nostres objectius del Kmpus són:
• Fomentar valors en els joves com, la cooperació, la coeducació, el respecte, el treball en equip.
• Treballar amb els joves hàbits d’higiene, comportament, relació social.
• Adquirir confiança i seguretat en sí mateix a través de les activitats proposades.
• Potenciar la participació dels joves i la presa de decisions en l’elecció i/o el desenvolupament de les activitats.
• Satisfer les necessitats de moviment desenvolupant les seves capacitats físiques o motrius.
• Desenvolupar actituds de cooperació i respecte mitjançant activitats físico-esportives.
• Saber acceptar quan es guanya i quan es perd sense caure en la competitivitat mal entesa.
• Veure la resta de participants com a companys, no com a adversaris.
• Gaudir de les activitats com a un mitjà lúdic-recreatiu.
• Vinculació de l’anglès en el temps del lleure i l’esport.

Metodologia

A SIGE SPORT CASTELLAR, ens apassiona treballar amb les persones i per les persones, per això, podem dir que ens agrada la feina que fem: ens estimem l’esport, el lleure i la cultura, no podem per tant deixar de treballar per la bona salut física i psíquica de la gent del nostre municipi. Apostem per una metodologia que s’encamina a treballar tots els aspectes de l’infant. Incidint per tant en la coeducació, tenint en compte les següents àrees: les cognoscitives, les psicomotrius i les afectives.Considerem que el nen/a és el principal constructor i protagonista del seu aprenentatge, de forma que els nostres monitors i monitores son acompanyants privilegiats d’aquest procés d’ensenyament -aprenentatge, amb una funció de guia i de referent, que dona seguretat i motivació.Per tal de dur a terme els objectius plantejats, SIGE SPORT CASTELLAR estructura la programació a partir de diferents grups d’edat i d’activitats de tipologia diversa. Amb un centre d’interès que serveix de fil conductor del projecte, i que oferirà una proposta diferenciada per a cada dia. Per aquest Campus volem proposar com a centre d’interès el món de l’esport, donar a conèixer una gran varietat de modalitats esportives actuals de manera que cada dia es treballarà una proposta diferent a través del joc. També volem començar a introduir els nens/es a les noves tendències del món del fitness: hip-hop, crossfitness, arts marcials, aquagym…
Treballarem aquesta temàtica adaptant cadascuna de les diferents propostes amb tots els nivells d’edat i que ens permet treballar una proposta molt lúdica i divertida. Activitats a realitzar:
• Tallers: pintura, manualitats, contes, dibuix, ball.
• Jocs: de cooperació, aquàtics, tradicionals, de psicomotricitat, preesportius.
• Esports col·lectius: natació, futbol, bàsquet, bàdminton, vòlei, handbol, waterpolo, volei platja…
• Esports individuals: Zumba, Crosstraining, Jumping, Acrobàcies…
• Festes temàtiques: Festa Holi, de l’escuma, disco mòbil, guerra d’aigua, conta-contes…
• Activitats d’aventura: Sortides amb bicicleta, excursions al Puig de la Creu i Castellar Vell…
• Sortides culturals a entitats del poble (Castellers, tabalers, bombers…)
• Classes d’anglès.