*** PROTOCOL

Consulteu el protocol del campus

* * INSCRIPCIONS

KMPUS INSCRIPCIÓ 2022

AUTORITZACIÓ + INFORME MÈDIC KMPUS 2022

 

  • 2 fotografies de carnet
  • Còpia de la targeta sanitària
  • Còpia del carnet de vacunació actualitzada
  • Còpia del DNI del/la nen/a o pare/mare/tutor/a

 

* * PROGRAMACIÓ KAMPUS