AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL
El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.sigesport.es propietat de l’empresa SIGE 2005 SL amb domicili a Carrer País Valencià, 1, de Castellar del Vallès amb CIF B-63871776.

CONDICIONS D’ÚS.
L’ús del lloc web www.sigesportcastellar.com es regeix per les normes establertes en aquest avís legal. La utilització de l’esmentat lloc web suposa que vostè accepta aquestes condicions d’ús.
Contingut i ús.
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial o d’altre tipus amb SIGE 2005 SL.
SIGE 2005 SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que es considerin oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten com la forma en la que aquests es presentin o localitzin en els seus servidors.

Política de Privacitat. Protecció de dades.
Les dades de caràcter personal que puguin ésser facilitades en aquest web s’incorporaran a un fitxer anomenat CURRÍCULUMS, propietat de SIGE 2005 SL, amb la finalitat de gestionar els currículums rebuts, informar de les ofertes de treball de l’empresa i formar part dels processos de selecció corresponents.
Es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a:
SIGE 2005 SL Carrer País Valencià, 1, 08211 Castellar del Vallès, Barcelona.

Per exercir aquests drets, i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari acreditar la personalitat davant SIGE 2005 SL mitjançant l’enviament d’una fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid en Dret.

Drets de Propietat Intel·lectual.
1-Tots els continguts del lloc web www.sigesportcastellar.com (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxiu de text) són propietat de SIGE 2005 SL o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seva, i estant protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel•lectual. La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de SIGE 2005 SL i es troba protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
2-Les marques, rètols, signes distintius o logos de la web referenciada són titularitat de SIGE 2005 SL, així com els textos, dades i dibuixos gràfics; o bé, són titularitat de les entitats proveïdores d’informació, no podent ésser objecte d’ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l’expressa autorització per part del titular de dit contingut. La posada a disposició dels textos o la concessió d’un dret d’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmisió al seu favor, diferent del dret d’ús que comporta d’utilització legítima de la web.

Manifestacions.
1-SIGE 2005 SL manifesta que aquest lloc web disposa de la tecnologia adequada per permetre l’accés i utilització de la mateixa. No obstant, no es responsabilitza per la eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per tercers, que puguin produir alteracions en els seus sistemes informàtics.
2-El lloc web www.sigesportcastellar.com podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errades. L’Usuari que hi accedeix exonera a SIGE 2005 SL de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que aquesta web pogués produir-li.
3-Així mateix, aquesta web no utilitza “cookies” ni altres mitjans tècnics que permetin identificar els usuaris, ni conèixer dades relatives a la seva navegació.

Limitació de responsabilitat.
1-SIGE 2005 SL no ofereix garanties de cap tipus quant al funcionament de la present web o la informació continguda en aquesta, ni es farà responsable dels danys ocasionats o perjudicis, de qualsevol tipus, que es puguin derivar del seu ús.
2-Així mateix, SIGE 2005 SL exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat de les dades i informacions ofertes per terceres entitats a través d’aquest web.

Enllaços hipervincles.
1-Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a www.sigesportcastellar.com es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a una errada o en general, que siguin contràries a les lleis.
2-Els titulars dels altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a www.sigesportcastellar.com es comprometen, així mateix, a no establir hipervincles amb llocs web que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme i, en general, que puguin perjudicar el bon nom o la imatge de SIGE 2005 SL.
3-La inclusió d’hipervincles www.sigesportcastellar.com no implica necessàriament que SIGE 2005 SL mantingui relacions mercantils o vincles associats amb el titular de la web en la que s’estableixi l’enllaç.
4-La presència d’hipervincles té una finalitat merament informativa, motiu pel qual SIGE 2005 SL no es responsabilitza ni atorga cap garantia respecte a la comercialitat, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i/o productes i/o serveis que ofereixin a través del lloc web referenciat.
Legislació aplicable.
Amb caràcter general les relacions entre SIGE 2005 SL i els usuaris del seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola i catalana.

Dades de contacte:
SIGE 2005 SL
Carrer País Valencià nº 1
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
atclient.sige@gmail.com
Telèfon 93.714.28.11